SkimSafe

SkimSafe-kortet är utvecklat av ett svenskt företag och är idag nordens mest sålda skydd mot skimming.

Sedan de kontaktlösa betalkorten infördes är det möjligt för tjuvar att trådlöst stjäla din kortinformation med hjälp av en scanner eller mobiltelefon. Tjuvarna kan sedan handla med dina kortuppgifter på internet och oftast märker du ingenting förrän det redan är för sent.

Om du har fått ett nytt betalkort de senaste åren är det stor chans att du har fått ett kontaktlöst betalkort. Du känner igen det på "WiFi"-symbolen på framsidan av kortet.